Όροι Χρήσης Όροι Χρήσης

Οι Όροι Χρήσης θεσπίστηκαν για την διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των συζητήσεων στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής της Νομαρχίας Σάμου.

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν την εγγραφή ή επίσκεψή σας, και να ανατρέξετε όποτε χρειαστείτε στο παρακάτω κείμενο για όποια αναγκαία ή χρήσιμη διευκρίνιση.

H εγγραφή και η συμμετοχή Σύστημα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, σημαίνει πλήρη αποδοχή των παρακάτω όρων.

 

Α. Γενικά

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής της Νομαρχίας Σάμου δημιουργήθηκε και λειτουργεί για να επιτρέψει την ελεύθερη και υπεύθυνη ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμό των πολιτών που είναι δημότες του Νομού, άλλα και σε όσους ζουν και εργάζονται στα όρια του Νομού Σάμου, γύρω από τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες και έχουν τεθεί σε Διαβούλευση.

Ο επισκέπτης ή χρήστης του Συστήματος αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων και υπηρεσιών παρέχεται "όπως είναι" και η Νομαρχία Σάμου αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών, ή  οποιουδήποτε περιεχομένου σελίδων ή υπηρεσιών.

 

Β. Θέματα σχετικά με το λογαριασμό σας και την πρόσβαση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής

α) Εφόσον επιθυμείτε να αποκτήσετε λογαριασμό στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, οφείλετε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται κατά τη διαδικασία εγγραφής, και να φροντίζετε για την ενημέρωση αυτών των στοιχείων, σύμφωνα με τον παραπάνω κανόνα.

β) Από τη στιγμή που ολοκληρωθεί η εγγραφή σας, οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των δημοσιεύσεών τους, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που γίνεται υπό τον προσωπικό τους λογαριασμό.

γ) Παρακαλείστε να ειδοποιείτε άμεσα τους Συντονιστές του Συστήματος για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας και πιθανή παραβίαση ασφαλείας.

δ) Για την αποφυγή αντίστοιχων καταστάσεων, φροντίζετε για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού σας και την έξοδο (logout) στο τέλος κάθε χρήσης. Η Νομαρχία Σάμου δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ζημίας ή βλάβης επακόλουθης της αδυναμίας των εγγεγραμμένων πολιτών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παραπάνω οδηγία.

ε) Οι Διαχειριστές του Συστήματος, καθώς και οι Συντονιστές των συζητήσεων, διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν τη χρήση του ή των κωδικών πρόσβασης, ή/ και να διακόψουν τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που θεωρεί ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

στ) Η εγγραφή του ίδιου χρήστη με πολλαπλούς λογαριασμούς με σκοπό την παραποίηση γεγονότων, ή την εξαπάτηση των άλλων χρηστών απαγορεύεται. Η διαγραφή των δεύτερων και τρίτων λογαριασμών γίνεται άμεσα, και η διαγραφή και του αρχικού λογαριασμού ή απαγόρευση πρόσβασης θα γίνεται κατόπιν ψήφου μεταξύ των Συντονιστών.

 

Γ. Κανόνες Συμπεριφοράς Χρηστών και Ανάρτησης Περιεχομένου

Οι δημοσιεύσεις στις επιμέρους εφαρμογές του συστήματος, και η ενεργή συμμετοχή σε αυτό οφείλουν να συμφωνούν με τους ακόλουθους κανόνες οι οποίοι θεσπίστηκαν με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλότερης δυνατής διεξαγωγής των συζητήσεων, την αποφυγή προβλημάτων, παρεξηγήσεων και απρόβλεπτων καταστάσεων. Παρακαλούμε ελέγξτε τις επιμέρους οδηγίες των εφαρμογών για τυχόν ύπαρξη συμπληρωματικών κανόνων, οι οποίοι ισχύουν παράλληλα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Γ1. Σχετικά με τη δομή, την αισθητική και το ευανάγνωστο των δημοσιεύσεων:

α) Μη γράφετε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. Ο συγκεκριμένος τρόπος γραφής στο Internet υποδηλώνει ότι "φωνάζετε" και είναι κουραστικό για τους άλλους χρήστες να διαβάζουν μηνύματα γραμμένα εξ ολοκλήρου με κεφαλαίους χαρακτήρες. Αν θέλετε να τονίσετε κάτι, χρησιμοποιήστε αντί αυτών, έντονους (bold) χαρακτήρες.

β) Μη γράφετε με αγγλική γραμματοσειρά (greeklish), αλλά προτιμήστε την ελληνική γραμματοσειρά. Η ανάγνωση μηνυμάτων γραμμένων με τέτοιο τρόπο, είναι πολύ δύσκολη και κουραστική για το μεγαλύτερο μέρος των χρηστών.

γ) Ελέγξτε το μήνυμά σας πριν το δημοσιεύσετε καθώς και μετά για τυχόν απροσεξίες που πιθανώς να δώσουν διαφορετική ερμηνεία στη δημοσίευσή σας. Υπάρχει επίσης η επιλογή μορφοποίησης (edit) ενός μηνύματος μετά την δημοσίευσή του, και συνίσταται η χρήση της επιλογής αυτής σε περίπτωση μικρής αλλαγής του περιεχομένου ή κάποιας σχετικής προσθήκης, και η αποφυγή δημιουργίας νέας δημοσίευσης αντί αυτού. Η επεξεργασία ήδη δημοσιευμένου μηνύματος δεν επιτρέπεται σε κάποιες εφαρμογές.

δ) Προσπαθήστε να διατηρείτε συνοχή και λογική σειρά στα λεγόμενά σας, καθώς επίσης φροντίστε ώστε η δημοσίευση να είναι ευανάγνωστη και καλαίσθητη. Για το λόγο αυτό, εάν το μήνυμα είναι αρκετά μεγάλο, καλό είναι να το χωρίζετε σε διακριτές παραγράφους. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μεγέθη και στυλ (έντονα, πλάγια) για να τονίσετε ό,τι χρειάζεται.

ε) Τα μηνύματα πρέπει να δημοσιεύονται στην εφαρμογή και Θεματική Ενότητα που σχετίζεται με το περιεχόμενό τους. Φροντίστε έτσι ώστε ο τίτλος να είναι σχετικός με το μήνυμα και κατατοπιστικός. Στην περίπτωση δημοσίευσης σε λάθος ενότητα ή χρήσης λανθασμένου, ανεπαρκούς ή παραπλανητικού τίτλου, οι Συντονιστές έχουν το δικαίωμα μετακίνησης και μορφοποίησης των μηνυμάτων κατάλληλα.

στ) Μη δημοσιεύετε πάνω από μία φορά το ίδιο μήνυμα. Σε τέτοια περίπτωση, τα διπλά και τριπλά μηνύματα θα διαγράφονται, είτε βρίσκονται στην ίδια, είτε σε διαφορετική Θεματική Ενότητα, και θα παραμένει μόνο ένα.

ζ) Φροντίζετε να πατάτε το κουμπί Απάντησης και όχι δημιουργίας νέου θέματος, όταν απαντάτε σε κάποιο ήδη υπάρχον θέμα. Ανάλογα, λανθασμένα μηνύματα, πιθανώς να μεταφέρονται στην κατάλληλη Θεματική Ενότητα.

η) Το περιεχόμενο των μηνυμάτων θα πρέπει να είναι σαφές και ουσιώδες, ώστε να μη δημιουργούνται απορίες για αυτό ή να παραπλανούνται οι αναγνώστες. Άχρηστα ή ανούσια μηνύματα πιθανώς να διαγράφονται, εάν μετά από σχετική υπόδειξη δεν υπάρξει διόρθωση από τον συγγραφέα. Προτείνεται η αποφυγή μονολεκτικών ή προφανών απαντήσεων, αν και δεν απαγορεύονται.

θ) Όταν απαντάτε σε ένα υπάρχον θέμα, παραμείνετε κοντά στο περιεχόμενο που ήδη συζητείται. Απαντήσεις άσχετες προς το αρχικό θέμα, θα διασπώνται και θα μετακινούνται σε νέο Θέμα, με νέο σχετικό τίτλο και ένδειξη "Μεταφέρθηκε", από τους Συντονιστές. Σε περίπτωση διάσπασης, θα υπάρχει ανάλογο μήνυμα από τον Συντονιστή.

ι) Πριν δημιουργήσετε νέα Θέμα Συζήτησης, ελέγξτε μήπως το θέμα συζητείται ήδη αλλού, ή έχει καλυφθεί στο παρελθόν. Χρησιμοποιείστε τη δυνατότητα "Εύρεσης" (Search) για να εντοπίσετε το υλικό που σας ενδιαφέρει.

ια) Αν θεωρείτε ότι στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξάγεται σε μία Θεματική Ενότητα πρέπει να δημιουργηθεί μία νέα θεματική υπο-ενότητα μπορείτε να καταθέσετε αντίστοιχο αίτημα βάζοντας στον τίτλο του μηνύματός σας «αίτημα για νέα υποενότητα», η οποία θα εγκριθεί ή οχι από τον Συντονιστή της συζήτησης. Σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτό το αίτημά σας θα ενημερωθείτε για τους λόγους από τον Συντονιστή.

Γ2. Σχετικά με το περιεχόμενο, την κοσμιότητα, και το ύφος των δημοσιεύσεων, καθώς και την επικοινωνία με τους Διαχειριστές και Συντονιστές του Συστήματος:

α) Η κριτική είναι καλοδεχούμενη, όταν είναι κόσμια και αναφέρεται σε ιδέες και διατυπώσεις και όχι σε πρόσωπα. Μπορείτε να ασκείτε κριτική στις ιδέες όχι όμως και στους ανθρώπους. Εάν υποπέσει στην αντίληψη των Συντονιστών παρουσία μηνυμάτων που παραβαίνουν αυτόν τον κανόνα, αυτά θα μορφοποιηθούν χωρίς προειδοποίηση, και το προσβλητικό κομμάτι θα αφαιρεθεί.

β) Επιθέσεις σε άλλους χρήστες, Συντονιστές ή Διαχειριστές, θα αντιμετωπίσουν μηδενική ανεκτικότητα. Συγκεκριμένα, η δυσφήμιση, ο χλευασμός, η επιθετική ειρωνεία και κάθε είδους προσωπικές προσβολές θα διαγράφονται από τις δημοσιεύσεις χωρίς προειδοποίηση, και θα υπάρχει σύσταση προς το άτομο για αποφυγή επανάληψης.

γ) Συζητήσεις που παραβαίνουν έναν ή συνδυασμό κανόνων που ορίζονται στο κείμενο αυτό, πρέπει να μη συνεχίζονται από τους χρήστες. Για την αποφυγή αυτού του φαινομένου, πιθανώς κάποια Θέματα Συζήτησης να κλειδώνονται από τους Συντονιστές, με παράθεση ανάλογου μηνύματος από αυτούς. Ενστάσεις, και υποδείξεις για ύπαρξη τέτοιων συζητήσεων δεν πρέπει να γίνονται σε νέα δημοσίευση, αλλά με αποστολή προσωπικού μηνύματος στους αρμόδιους Συντονιστές.

δ) Συνεχιζόμενες παραβάσεις των Όρων Χρήσης, θα συνεπάγονται προσωπικές επιπλήξεις των χρηστών που προβαίνουν σε αυτές, και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αυτών μετά από 2 ανάλογα μηνύματα, απαγόρευση πρόσβασης (ban) στον χρήστη για μία βδομάδα, ή και περισσότερο μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και ανάλογα με την περίσταση.

ε) Ενέργειες των συντονιστών που αφορούν δημοσιεύσεις (Μετακίνηση, κλείδωμα κλπ) θα γίνονται αυτόνομα και άμεσα από τον εκάστοτε Συντονιστή. Ενέργειες που αφορούν χρήστες θα γίνονται κατόπιν ενημέρωσης μεταξύ των Συντονιστών όταν πρόκειται για επίπληξη, και κατόπιν ψηφοφορίας μεταξύ των Συντονιστών όταν πρόκειται για απαγόρευση πρόσβασης (ban) σε κάποιον χρήστη.

στ) Απαγορεύονται οι συστάσεις από έναν χρήστη σε άλλον σχετικά με τη συμπεριφορά του δεύτερου. Αρμόδιοι για το θέμα είναι οι Συντονιστές, και οι χρήστες που παρατηρούν ενοχλητική συμπεριφορά από κάποιο άτομο, οφείλουν να το αναφέρουν στους Συντονιστές με προσωπικό μήνυμα, οι οποίοι θα επιληφθούν του ζητήματος κατά την κρίση τους.

ζ) Απαγορεύονται οι συστάσεις προς Συντονιστές σχετικά με την αργοπορία αντίδρασης των συντονιστικών οργάνων. Θεωρείται δεδομένη κάποια καθυστέρηση, εάν έχετε κάποια σχετική ένσταση το καλύτερο είναι να στείλετε προσωπικό μήνυμα στους αρμόδιους.

η) Ενέργειες που απαιτούν ψηφοφορία ή συνεννόηση μεταξύ Συντονιστών ή/ και Διαχειριστών πιθανώς να καθυστερήσουν περισσότερο από μία μέρα.

θ) Προσωπικά θέματα που δεν έλαβαν χώρα εντός του συστήματος δεν μπορούν να επηρεάζουν τη λειτουργία του. Οι Συντονιστές δεν έχουν καμία δικαιοδοσία, παρά μόνο αν μεταφερθεί το θέμα εντός συστήματος, η οποία επιλογή φυσικά απαγορεύεται από τους Όρους Χρήσης.

ι) Πληροφορίες ιδιωτικής φύσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τα μέλη στο φόρουμ. Στην περίπτωση αναφοράς προσωπικών στοιχείων χρήστη από άλλον, το μήνυμα άμεσα θα διαγράφεται ή/ και μορφοποιείται κατάλληλα και οι Συντονιστές θα λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης του παραβάτη, κατόπιν συνεννοήσεως.

ια) Απαγορεύεται το spamming μέσω του φόρουμ, είτε στις δημόσιες συζητήσεις είτε σε προσωπικά μηνύματα, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Επίσης απαγορεύεται η διαφήμιση εταιρειών, εμπορικών προϊόντων ή/ και υπηρεσιών κάθε είδους.

ιβ) Οι υπογραφές των μελών στο φόρουμ διέπονται από τους ίδιους κανόνες με τα μηνύματά τους.

 

Δ. Νομικά ζητήματα

Οι συμμετέχοντες στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής της Νομαρχίας Σάμου συμφωνούν να μην τοποθετούν δυσφημιστικό, προσβλητικό ή υλικό οποιουδήποτε άλλου είδους που μπορεί να παραβιάζει τους νόμους του Ελληνικού Κράτους. Ιδίως, απαγορεύονται αυστηρά:

α) Η ανάρτηση, δημοσίευση, και αναφορά συνδέσμων προς παράνομο λογισμικό ή μεθόδους εξουδετέρωσης της προστασίας λογισμικού (serial number, key generator, crack κλπ) καθώς επίσης και κάθε άλλου περιεχομένου ή υλικού (εικόνες, μουσικά κομμάτια, κλπ) που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

β) Αγγελίες ή προσφορές για διάθεση κάθε είδους αγαθών και ιδιαίτερα απαγορευμένων από την ισχύουσα νομοθεσία (σε αυτά περιλαμβάνονται προϊόντα που θίγουν τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας όπως ταινίες και ηχογραφημένες εκτελέσεις μουσικών κομματιών).

γ) Η ανάρτηση, δημοσίευση, και αναφορά συνδέσμων προς υλικό που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή με άλλον τρόπο αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/ και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

δ) Η ανάρτηση ή κάθε είδους αναφορά προς υλικό που μπορεί να προξενήσει βλάβη σε ανηλίκους, με οποιονδήποτε τρόπο.

ε) Η μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή /και συνεργασία του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

στ) Η ανάρτηση, δημοσίευση, και αναφορά συνδέσμων προς υλικό για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη e-mails και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

ζ) Η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/ και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών).